PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"drink is served" — Słownik kolokacji angielskich

drink is served kolokacja
Popularniejsza odmiana: serve drinks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój jest podany
  1. serve czasownik + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They were just getting ready to serve drinks, he thought.

    Podobne kolokacje: