PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"quiet drink" — Słownik kolokacji angielskich

quiet drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cichy napój
  1. quiet przymiotnik + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    When big football matches are on and you're looking forward to a quiet drink, go elsewhere.