PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"over one's drink" — Słownik kolokacji angielskich

over one's drink kolokacja
Popularniejsza odmiana: over drinks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad czyjś napój
  1. over przyimek + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Over cold drinks we got down to business once more.

    Podobne kolokacje: