PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"drink begins" — Słownik kolokacji angielskich

drink begins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój zaczyna się
  1. drink rzeczownik + begin czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The drinks had begun to work their ancient magic.

    Podobne kolokacje: