PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"at one's drink" — Słownik kolokacji angielskich

at one's drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy czyjś napój
  1. at przyimek + drink rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She looked down at her drink and took a big gulp.

    Podobne kolokacje: