PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"drink takes" — Słownik kolokacji angielskich

drink takes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój bierze
  1. drink rzeczownik + take czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At the time I thought that the drink had finally taken its toll.

    Podobne kolokacje: