PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"drinks company" — Słownik kolokacji angielskich

drinks company kolokacja
Popularniejsza odmiana: drink company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napoje spółka
  1. drink rzeczownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the soft drink companies did not call Monday night.