PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"juice drink" — Słownik kolokacji angielskich

juice drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój soku
  1. juice rzeczownik + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I sell a lot more iced teas and juice drinks than alcohol.

    Podobne kolokacje: