"help to a drink" — Słownik kolokacji angielskich

help to a drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomoc do napoju
  1. help czasownik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As she turned to go back into the bedroom he asked if he could help himself to a drink.

    Podobne kolokacje: