PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"blender drink" — Słownik kolokacji angielskich

blender drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój miksera
  1. blender rzeczownik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It may not matter much in a frozen margarita or other blender drink, but when it comes to sipping neat, a fine tequila is essential.

    Podobne kolokacje: