PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"drinks trolley" — Słownik kolokacji angielskich

drinks trolley kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): barek na kółkach
  1. drink rzeczownik + trolley rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    'The drinks trolley,' Bob Jenkins said in a low, dry voice.

    Podobne kolokacje: