PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Drink includes" — Słownik kolokacji angielskich

Drink includes kolokacja
Popularniejsza odmiana: drink includes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Napój obejmuje
  1. drink rzeczownik + include czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    An average price for a chili meal is under $4 a person, soft drink included.

    Podobne kolokacje: