PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"drink includes" — Słownik kolokacji angielskich

drink includes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój obejmuje
  1. drink rzeczownik + include czasownik
    Luźna kolokacja

    An average price for a chili meal is under $4 a person, soft drink included.

    Podobne kolokacje: