PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"little drink" — Słownik kolokacji angielskich

little drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mało pić
  1. little przymiotnik + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But they'd had a little drink in Germany, and didn't know where to head!