ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prisoner" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prisoner rzeczownik

rzeczownik + prisoner
Kolokacji: 22
state prisoner • prisoner of conscience • prisoner of war • women prisoner • model prisoner • ...
prisoner + rzeczownik
Kolokacji: 15
prisoner exchange • prisoner abuse • prisoner release • prisoner transport • prisoner population • ...
prisoner + czasownik
Kolokacji: 98
prisoner escapes • prisoner dies • prisoner says • prisoner goes • prisoner makes • ...
czasownik + prisoner
Kolokacji: 76
take prisoner • hold prisoner • house prisoners • keep prisoner • make prisoner • capture several prisoners • transport prisoners • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
8. guard prisoners = pilnować więźniów guard prisoners
17. prisoner is treated = więzień jest potraktowany prisoner is treated
  • He could be a doctor who had never treated prisoners at all.
  • The Separate system was a change in the way that prisoners were treated.
  • The Army says it believes only one prisoner was treated in that way.
  • I never thought prisoners of war would be treated like that.
  • The regular prisoners of war were usually very poorly treated.
  • Despite the hard feelings on both sides, the prisoners were treated with respect.
  • The rules of war say prisoners should be treated with respect.
  • The prisoners, the former guard said, were well treated by the standards of the Iraqi prison system.
  • As was common practice in those days, prisoners were treated differently according to their class and wealth.
  • The prisoners are treated like friends of the family until one is ordered executed in the national interest.
18. use prisoners = więźniowie wykorzystania use prisoners
19. rescue prisoners = więźniowie ratunkowi rescue prisoners
20. abuse prisoners = więźniowie nadużycia abuse prisoners
21. carry prisoners = przewieź więźniów carry prisoners
22. prisoner convicted = więzień uznał za winnego prisoner convicted
przymiotnik + prisoner
Kolokacji: 113
political prisoner • fellow prisoner • German prisoner • Iraqi prisoner • American prisoner • female prisoner • Palestinian prisoner • ...
przyimek + prisoner
Kolokacji: 21
of prisoners • for prisoners • by prisoners • with prisoners • from prisoners • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.