ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prisoner" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prisoner rzeczownik

rzeczownik + prisoner
Kolokacji: 22
state prisoner • prisoner of conscience • prisoner of war • women prisoner • model prisoner • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. state prisoner = więzień państwowy state prisoner
4. enemy prisoner = więzień nieprzyjacielski enemy prisoner
5. Union prisoner = Unia więzień Union prisoner
6. Army prisoner = Wojskowy więzień Army prisoner
7. men prisoner = ludzie więzień men prisoner
8. Vietnam prisoner = Wietnam więzień Vietnam prisoner
(2) conscience, remand, security
Kolokacji: 3
(3) woman, rebel
Kolokacji: 2
(4) model, fact
Kolokacji: 2
(5) camp, Gulag
Kolokacji: 2
(6) IRA, Qaeda, Hamas, ETA
Kolokacji: 4
(7) Vietcong
Kolokacji: 1
prisoner + rzeczownik
Kolokacji: 15
prisoner exchange • prisoner abuse • prisoner release • prisoner transport • prisoner population • ...
prisoner + czasownik
Kolokacji: 98
prisoner escapes • prisoner dies • prisoner says • prisoner goes • prisoner makes • ...
czasownik + prisoner
Kolokacji: 76
take prisoner • hold prisoner • house prisoners • keep prisoner • make prisoner • capture several prisoners • transport prisoners • ...
przymiotnik + prisoner
Kolokacji: 113
political prisoner • fellow prisoner • German prisoner • Iraqi prisoner • American prisoner • female prisoner • Palestinian prisoner • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.