ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prisoner is taken" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner is taken kolokacja
Popularniejsza odmiana: take prisoner
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień jest zabrany
  1. take czasownik + prisoner rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But we haven't heard a word about prisoners being taken.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo