"state prisoner" — Słownik kolokacji angielskich

state prisoner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień państwowy
  1. state rzeczownik + prisoner rzeczownik
    Silna kolokacja

    "But we have no authority to interfere with state prisoners."

powered by  eTutor logo