ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"take as prisoners" — Słownik kolokacji angielskich

take as prisoners kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź jako więźniowie
  1. take czasownik + prisoner rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A man and his family along with 5 other were taken as prisoners.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo