ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prisoner" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prisoner rzeczownik

rzeczownik + prisoner
Kolokacji: 22
state prisoner • prisoner of conscience • prisoner of war • women prisoner • model prisoner • ...
prisoner + rzeczownik
Kolokacji: 15
prisoner exchange • prisoner abuse • prisoner release • prisoner transport • prisoner population • ...
prisoner + czasownik
Kolokacji: 98
prisoner escapes • prisoner dies • prisoner says • prisoner goes • prisoner makes • ...
czasownik + prisoner
Kolokacji: 76
take prisoner • hold prisoner • house prisoners • keep prisoner • make prisoner • capture several prisoners • transport prisoners • ...
przymiotnik + prisoner
Kolokacji: 113
political prisoner • fellow prisoner • German prisoner • Iraqi prisoner • American prisoner • female prisoner • Palestinian prisoner • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
2. fellow prisoner = współwięzień fellow prisoner
5. Iraqi prisoner = Irakijczyk więzień Iraqi prisoner
7. Palestinian prisoner = Palestyński więzień Palestinian prisoner
9. new prisoner = nowy więzień new prisoner
10. French prisoner = Francuski więzień French prisoner
11. male prisoner = więzień płci męskiej male prisoner
12. Soviet prisoner = Radziecki więzień Soviet prisoner
14. Jewish prisoner = Żydowski więzień Jewish prisoner
15. Russian prisoner = Rosyjski więzień Russian prisoner
16. Japanese prisoner = Japoński więzień Japanese prisoner
17. virtual prisoner = faktyczny więzień virtual prisoner
18. Polish prisoner = Polski więzień Polish prisoner
19. helpless prisoner = bezsilny więzień helpless prisoner
20. Muslim prisoner = Muzułmański więzień Muslim prisoner
przyimek + prisoner
Kolokacji: 21
of prisoners • for prisoners • by prisoners • with prisoners • from prisoners • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.