"take prisoners" — Słownik kolokacji angielskich

take prisoners kolokacja
Popularniejsza odmiana: take prisoner
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabierz więźniów
  1. take czasownik + prisoner rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But we haven't heard a word about prisoners being taken.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo