"prisoner" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prisoner rzeczownik

rzeczownik + prisoner
Kolokacji: 22
state prisoner • prisoner of conscience • prisoner of war • women prisoner • model prisoner • ...
prisoner + rzeczownik
Kolokacji: 15
prisoner exchange • prisoner abuse • prisoner release • prisoner transport • prisoner population • ...
prisoner + czasownik
Kolokacji: 98
prisoner escapes • prisoner dies • prisoner says • prisoner goes • prisoner makes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. prisoner dies = więzień umiera prisoner dies
2. prisoner goes = więzień idzie prisoner goes
3. prisoner makes = więzień robi prisoner makes
4. prisoner takes = więzień bierze prisoner takes
5. prisoner gets = więzień dostaje prisoner gets
6. prisoner begins = więzień napoczyna prisoner begins
7. prisoner works = więzień pracuje prisoner works
8. prisoner comes = więzień przychodzi prisoner comes
9. prisoner tries = więzień próbuje prisoner tries
10. prisoner arrives = więzień przybywa prisoner arrives
11. prisoner leaves = liście więźnia prisoner leaves
12. prisoner returns = powroty więźnia prisoner returns
13. prisoner walks = więzień chodzi prisoner walks
14. prisoner moves = więzień rusza się prisoner moves
15. prisoner manages = więzień zarządza prisoner manages
16. prisoner attempts = próby więźnia prisoner attempts
17. prisoner brings = więzień przynosi prisoner brings
18. prisoner breaks = więzień rozbija prisoner breaks
19. prisoner starts = więzień zaczyna prisoner starts
20. prisoner seeks = więzień szuka prisoner seeks
21. prisoner turns = więzień obraca się prisoner turns
22. prisoner passes = więzień mija prisoner passes
23. prisoner attacks = ataki więźnia prisoner attacks
(4) serve, sit, face, lie
Kolokacji: 4
(8) refuse, riot
Kolokacji: 2
(9) wear, exchange, hide
Kolokacji: 3
(13) languish, disappear
Kolokacji: 2
(14) send, crowd, huddle
Kolokacji: 3
czasownik + prisoner
Kolokacji: 76
take prisoner • hold prisoner • house prisoners • keep prisoner • make prisoner • capture several prisoners • transport prisoners • ...
przymiotnik + prisoner
Kolokacji: 113
political prisoner • fellow prisoner • German prisoner • Iraqi prisoner • American prisoner • female prisoner • Palestinian prisoner • ...
przyimek + prisoner
Kolokacji: 21
of prisoners • for prisoners • by prisoners • with prisoners • from prisoners • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.