ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prisoner" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prisoner rzeczownik

rzeczownik + prisoner
Kolokacji: 22
state prisoner • prisoner of conscience • prisoner of war • women prisoner • model prisoner • ...
prisoner + rzeczownik
Kolokacji: 15
prisoner exchange • prisoner abuse • prisoner release • prisoner transport • prisoner population • ...
prisoner + czasownik
Kolokacji: 98
prisoner escapes • prisoner dies • prisoner says • prisoner goes • prisoner makes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
2. prisoner kills = zabicia więźnia prisoner kills
3. prisoner runs = więzień biegnie prisoner runs
4. prisoner flees = więzień umyka prisoner flees
5. prisoner executes = więzień spełnia prisoner executes
(4) serve, sit, face, lie
Kolokacji: 4
(8) refuse, riot
Kolokacji: 2
(9) wear, exchange, hide
Kolokacji: 3
(13) languish, disappear
Kolokacji: 2
(14) send, crowd, huddle
Kolokacji: 3
czasownik + prisoner
Kolokacji: 76
take prisoner • hold prisoner • house prisoners • keep prisoner • make prisoner • capture several prisoners • transport prisoners • ...
przymiotnik + prisoner
Kolokacji: 113
political prisoner • fellow prisoner • German prisoner • Iraqi prisoner • American prisoner • female prisoner • Palestinian prisoner • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.