ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prisoner" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prisoner rzeczownik

rzeczownik + prisoner
Kolokacji: 22
state prisoner • prisoner of conscience • prisoner of war • women prisoner • model prisoner • ...
prisoner + rzeczownik
Kolokacji: 15
prisoner exchange • prisoner abuse • prisoner release • prisoner transport • prisoner population • ...
prisoner + czasownik
Kolokacji: 98
prisoner escapes • prisoner dies • prisoner says • prisoner goes • prisoner makes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(4) serve, sit, face, lie
Kolokacji: 4
1. prisoner remains = więzień pozostaje prisoner remains
2. prisoner stands = więzień stoi prisoner stands
3. prisoner looks = więzień patrzy prisoner looks
4. prisoner holds = więzień trzyma prisoner holds
5. prisoner includes = więzień obejmuje prisoner includes
6. prisoner suffers = więzień cierpi prisoner suffers
7. prisoner keeps = więzień trzyma prisoner keeps
8. prisoner falls = więzień spada prisoner falls
9. prisoner sleeps = więzień śpi prisoner sleeps
10. prisoner appears = więzień pojawia się prisoner appears
11. prisoner continues = więzień kontynuuje prisoner continues
12. prisoner carries = więzień niesie prisoner carries
13. prisoner hangs = linie więźnia prisoner hangs
14. prisoner seems = więzień wydaje się prisoner seems
(8) refuse, riot
Kolokacji: 2
(9) wear, exchange, hide
Kolokacji: 3
(13) languish, disappear
Kolokacji: 2
(14) send, crowd, huddle
Kolokacji: 3
czasownik + prisoner
Kolokacji: 76
take prisoner • hold prisoner • house prisoners • keep prisoner • make prisoner • capture several prisoners • transport prisoners • ...
przymiotnik + prisoner
Kolokacji: 113
political prisoner • fellow prisoner • German prisoner • Iraqi prisoner • American prisoner • female prisoner • Palestinian prisoner • ...
przyimek + prisoner
Kolokacji: 21
of prisoners • for prisoners • by prisoners • with prisoners • from prisoners • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.