ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prisoner" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prisoner rzeczownik

rzeczownik + prisoner
Kolokacji: 22
state prisoner • prisoner of conscience • prisoner of war • women prisoner • model prisoner • ...
prisoner + rzeczownik
Kolokacji: 15
prisoner exchange • prisoner abuse • prisoner release • prisoner transport • prisoner population • ...
prisoner + czasownik
Kolokacji: 98
prisoner escapes • prisoner dies • prisoner says • prisoner goes • prisoner makes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(4) serve, sit, face, lie
Kolokacji: 4
(8) refuse, riot
Kolokacji: 2
(9) wear, exchange, hide
Kolokacji: 3
1. prisoner enters = więzień wchodzi prisoner enters
2. prisoner writes = więzień pisze prisoner writes
3. prisoner releases = zwolnienia więźnia prisoner releases
4. prisoner files = akta więźnia prisoner files
5. prisoner secures = więzień zabezpiecza prisoner secures
6. prisoner frees = więzień uwalnia prisoner frees
7. prisoner overpowers = więzień obezwładnia prisoner overpowers
(13) languish, disappear
Kolokacji: 2
(14) send, crowd, huddle
Kolokacji: 3
czasownik + prisoner
Kolokacji: 76
take prisoner • hold prisoner • house prisoners • keep prisoner • make prisoner • capture several prisoners • transport prisoners • ...
przymiotnik + prisoner
Kolokacji: 113
political prisoner • fellow prisoner • German prisoner • Iraqi prisoner • American prisoner • female prisoner • Palestinian prisoner • ...
przyimek + prisoner
Kolokacji: 21
of prisoners • for prisoners • by prisoners • with prisoners • from prisoners • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.