"Jewish prisoner" — Słownik kolokacji angielskich

Jewish prisoner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Żydowski więzień
  1. Jewish przymiotnik + prisoner rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Few Jewish prisoners were prohibited from communicating with others, but enforcement proved impossible.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo