"prisoner enters" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner enters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień wchodzi
  1. prisoner rzeczownik + enter czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It stopped at the next floor to let two detectives and a prisoner enter.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo