"prisoner overpowers" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień obezwładnia
  1. prisoner rzeczownik + overpower czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They discover the loose wall panels, and come close to discovering Garak when the prisoners successfully overpower their guards.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo