"prisoner says" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner says kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień mówi
  1. prisoner rzeczownik + say czasownik
    Silna kolokacja

    In another tent, a prisoner said, "We just look around and talk to each other."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo