"prisoner dies" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner dies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień umiera
  1. prisoner rzeczownik + die czasownik
    Silna kolokacja

    By the end of the protest 10 prisoners had died.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo