"prisoner frees" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner frees kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień uwalnia
  1. prisoner rzeczownik + free czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The city gaol was opened and the prisoners freed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo