"prisoner writes" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner writes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień pisze
  1. prisoner rzeczownik + write czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Why, half the time you can't read anything a prisoner writes on a plate, or anywhere else.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo