"assist prisoners" — Słownik kolokacji angielskich

assist prisoners kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomóż więźniom
  1. assist czasownik + prisoner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Widowed early, she dedicated her life to social work and worked with the Prison Reform Association assisting prisoners unjustly accused.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo