ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"make prisoners" — Słownik kolokacji angielskich

make prisoners kolokacja
Popularniejsza odmiana: make prisoner
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki więźniowie
  1. make czasownik + prisoner rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    One of the three was left alive and made prisoner.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo