ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bring prisoners" — Słownik kolokacji angielskich

bring prisoners kolokacja
Popularniejsza odmiana: prisoner is brought
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabierz więźniów
  1. bring czasownik + prisoner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But that was just three days after you prisoners were brought here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo