"release several prisoners" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: release prisoners
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnij kilku więźniów
  1. release czasownik + prisoner rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It has provided little information and released only a few prisoners.

podobne do "release several prisoners" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "release several prisoners" po angielsku

inne
rzeczownik

powered by  eTutor logo