ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prisoner" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prisoner rzeczownik

rzeczownik + prisoner
Kolokacji: 22
state prisoner • prisoner of conscience • prisoner of war • women prisoner • model prisoner • ...
prisoner + rzeczownik
Kolokacji: 15
prisoner exchange • prisoner abuse • prisoner release • prisoner transport • prisoner population • ...
prisoner + czasownik
Kolokacji: 98
prisoner escapes • prisoner dies • prisoner says • prisoner goes • prisoner makes • ...
czasownik + prisoner
Kolokacji: 76
take prisoner • hold prisoner • house prisoners • keep prisoner • make prisoner • capture several prisoners • transport prisoners • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
8. guard prisoners = pilnować więźniów guard prisoners
  • Another 475 prisoners will be released in May, the military said.
  • Second, all prisoners will be released within the coming week.
  • In the second stage, which took place two months later, another 550 prisoners were released.
  • The Government said 352 more prisoners would be released later this week.
  • Since 1983, 2,879 prisoners have been released under the court system's program.
  • These prisoners have since been released in the face of international pressure.
  • The final two prisoners were released on 23 March 2011.
  • Have all political prisoners been released, as required by law?
  • Of the prisoners released today, the officials said, 640 were in that group.
  • It has provided little information and released only a few prisoners.
17. prisoner is treated = więzień jest potraktowany prisoner is treated
18. use prisoners = więźniowie wykorzystania use prisoners
19. rescue prisoners = więźniowie ratunkowi rescue prisoners
20. abuse prisoners = więźniowie nadużycia abuse prisoners
21. carry prisoners = przewieź więźniów carry prisoners
22. prisoner convicted = więzień uznał za winnego prisoner convicted
przymiotnik + prisoner
Kolokacji: 113
political prisoner • fellow prisoner • German prisoner • Iraqi prisoner • American prisoner • female prisoner • Palestinian prisoner • ...
przyimek + prisoner
Kolokacji: 21
of prisoners • for prisoners • by prisoners • with prisoners • from prisoners • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.