ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"use prisoners" — Słownik kolokacji angielskich

use prisoners kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więźniowie wykorzystania
  1. use czasownik + prisoner rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He built the main house in stone in 1718, using Russian prisoners of war.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo