"transport prisoners" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więźniowie transportowi
  1. transport czasownik + prisoner rzeczownik
    Silna kolokacja

    At the same time the British government continued to transport prisoners.

powered by  eTutor logo