ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prisoner is sent" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner is sent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień jest wysłany
  1. send czasownik + prisoner rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The other seven prisoners of war were sent to Germany.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo