ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prisoner" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prisoner rzeczownik

rzeczownik + prisoner
Kolokacji: 22
state prisoner • prisoner of conscience • prisoner of war • women prisoner • model prisoner • ...
prisoner + rzeczownik
Kolokacji: 15
prisoner exchange • prisoner abuse • prisoner release • prisoner transport • prisoner population • ...
prisoner + czasownik
Kolokacji: 98
prisoner escapes • prisoner dies • prisoner says • prisoner goes • prisoner makes • ...
czasownik + prisoner
Kolokacji: 76
take prisoner • hold prisoner • house prisoners • keep prisoner • make prisoner • capture several prisoners • transport prisoners • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
8. guard prisoners = pilnować więźniów guard prisoners
  • The other seven prisoners of war were sent to Germany.
  • From the mid-1700's until 1948, criminals and political prisoners were sent here.
  • About 150 German prisoners were sent back over the new bridge.
  • The courts send prisoners there, it's easy for them to do.
  • In 1782 the prisoners were released and sent to Jamaica.
  • In the 19th century, around 1.2 million prisoners had been sent to Siberia.
  • Sick or unable to work prisoners were sent back to the mother camp.
  • Female prisoners were sent to Kansas in territorial days also.
  • The prisoners were sent back to prison to await a second trial.
  • It meant the prisoner was sent abroad, often to Australia, and usually for life.
17. prisoner is treated = więzień jest potraktowany prisoner is treated
18. use prisoners = więźniowie wykorzystania use prisoners
19. rescue prisoners = więźniowie ratunkowi rescue prisoners
20. abuse prisoners = więźniowie nadużycia abuse prisoners
21. carry prisoners = przewieź więźniów carry prisoners
22. prisoner convicted = więzień uznał za winnego prisoner convicted
przymiotnik + prisoner
Kolokacji: 113
political prisoner • fellow prisoner • German prisoner • Iraqi prisoner • American prisoner • female prisoner • Palestinian prisoner • ...
przyimek + prisoner
Kolokacji: 21
of prisoners • for prisoners • by prisoners • with prisoners • from prisoners • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.