"prisoner is captured" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: capture several prisoners
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień jest schwytany
  1. capture czasownik + prisoner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We were all captured and held prisoners since early this evening.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo