"capture several prisoners" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): schwytaj kilku więźniów
  1. capture czasownik + prisoner rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We were all captured and held prisoners since early this evening.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo