"keep prisoners" — Słownik kolokacji angielskich

keep prisoners kolokacja
Popularniejsza odmiana: keep prisoner
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrzymaj więźniów
  1. keep czasownik + prisoner rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They used to keep prisoners here in the old days.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo