"capture prisoners" — Słownik kolokacji angielskich

capture prisoners kolokacja
Popularniejsza odmiana: capture several prisoners
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więźniowie zdobycia
  1. capture czasownik + prisoner rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We were all captured and held prisoners since early this evening.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo