"prisoner is held" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner is held kolokacja
Popularniejsza odmiana: hold prisoner
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień odbywa się
  1. hold czasownik + prisoner rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The two said they did not know why the prisoners were being held.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo