"make prisoner" — Słownik kolokacji angielskich

make prisoner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki więzień
  1. make czasownik + prisoner rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One of the three was left alive and made prisoner.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo