"free several prisoners" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: prisoner is freed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolny kilku więźniów
  1. free czasownik + prisoner rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Today was the first time he had said the prisoners could be freed so quickly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo