"keep one's prisoner" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: keep prisoner
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymać czyjś więzień
  1. keep czasownik + prisoner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They used to keep prisoners here in the old days.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo