"prisoner housed" — Słownik kolokacji angielskich

prisoner housed kolokacja
Popularniejsza odmiana: house prisoners
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): więzień zapewnił mieszkanie
  1. house czasownik + prisoner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The state now houses 12,000 prisoners at a cost of $500 million a year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo